• English
  • Polski

W związku z interdyscyplinarnym charakterem konferencja jest adresowana do przedstawicieli różnorodnych dyscyplin, w szczególności:

  1. naukowców zajmujących się studiami polskimi, europejskimi i dotyczącymi Partnerstwa Wschodniego,
  2. polskich i zagranicznych naukowców i pracowników uniwersytetów, publicznych i prywatnych instytutów badawczych i think tanków,
  3. członków towarzystw naukowych, specjalizujących się w studiach międzynarodowych, europejskich i edukacyjnych,
  4. doktorantów i studentów polskich i zagranicznych instytucji, 
  5. uczniów i nauczycieli szkół średnich, 
  6. przedsiębiorców,
  7. organizacji pozarządowych,
  8. organizacji międzynarodowych,
  9. krajowej i europejskiej administracji publicznej.

Jednym z głównych celów jest aktywizacja i integracja środowiska młodych naukowców i innych osób zawodowo zajmujących się tematyką europejską z Polski i innych państw, szczególnie Partnerstwa Wschodniego. Z tego powodu do przygotowania i wzięcia udziału w projekcie zaproszeni są młodzi naukowcy, doktoranci i pozostałe osoby działające w branży unijnej z różnych centrów naukowych, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych. Jedna z dyskusji panelowych będzie zarezerwowana właśnie dla młodych mówców z różnych krajów Europy.