• English
 • Polski
 1. Andrzej Stępniak, Profesor, Dyrektor Ośrodka Badań Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Członek Zarządu PECSA
 2. Alojzy Z. Nowak, Profesor, Prorektor ds. badań naukowych i współpracy, Uniwersytet Warszawski, Członek PECSA
 3. Edward Haliżak, Profesor, Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 4. Enrique Banus, Profesor, Jean Monnet Chair Ad Personam, Universitat Internacional de Catalunya, Przewodniczący European Community Studies Association – ECSA-World
 5. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Profesor, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Członek PECSA
 6. Ewa Latoszek, Profesor, Kierownik Katedry im. Jeana Monneta
 7. Head of the Jean Monnet Chair of EU of Collegium of Socio-Economics of Warsaw School of Economics, President of PECSA, Vice-president of European Community Studies Association – ECSA-World
 8. Ewa Małuszyńska, Profesor, Faculty of International Business and Economics of Poznań University of Economics, Member of PECSA
 9. Izabela Zawiślińska, Profesor, Collegium of Socio-Economics, Warsaw School of Economics, President of the Audit Committee of PECSA
 10. Joachim Osiński, Profesor, Dean of Collegium of Socio-Economics of Warsaw School of Economics, Head of the Department of Public Administration of Collegium of Socio-Economics of Warsaw School of Economics, Member of PECSA
 11. Krzysztof Pietraszkiewicz, President of the Polish Bank Association
 12. Leonce Bekemans, Profesor, Jean Monnet Chair Ad Personam, University of Padua, Jean Monnet European Centre of Excellence of the University of Padua, Member of the Board of European Community Studies Association – ECSA-World
 13. Małgorzata Zaleska, Profesor, Collegium of Socio-Economics of Warsaw School of Economics, Member of the Management Board of the National Bank of Poland
 14. Martin Holland, Profesor, Director of Jean Monnet Chair Ad Personam, National Centre for Research on Europe of University of Canterbury, President of European Union Studies Association of New Zealand, Member of the Board of European Community Studies Association – ECSA-World
 15. Tadeusz Sporek, Profesor, Faculty of Economics of University of Economics in Katowice, Member of PECSA
 16. Tatjana Muravska, Profesor, Jean Monnet Centre of Excellence of Latvijas Universitate, President of Latvian European Community Studies Association
 17. Tomasz Szapiro, Profesor, Rector of Warsaw School of Economics
 18. Wilhelmus Molle, Profesor, Department of Economics of Erasmus University Rotterdam