• English
  • Polski

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)” jest realizowana w ramach działania Jean Monnet Information Project „Policy debate with Academic World” („Debata orientacyjna ze światem akademickim”) Programu Erasmus+ Komisji Europejskiej.

Działania „Jean Monnet” mają na celu pobudzanie nauczania, badań i dyskusji w dziedzinie studiów europejskich na całym świecie.

W ramach szczegółowego działania Jean Monnet „Debata orientacyjna ze światem akademickim” wspierane są dwa rodzaje aktywności: tzw. sieci i projekty. Sieci mają na celu wzmocnienie współpracy między różnymi uniwersytetami w całej Europie i na świecie, wspieranie współpracy i stworzenie platformy wymiany specjalistycznej wiedzy z podmiotami publicznymi i służbami Komisji Europejskiej na tematy o istotnym znaczeniu dla UE. Natomiast projekty odnoszą się do przedsięwzięć z zakresu innowacji i wzajemnego inspirowania się oraz rozpowszechniania treści dotyczących UE służących pobudzaniu dyskusji, refleksji nad kwestiami dotyczącymi UE oraz zwiększaniu wiedzy o UE i zachodzących w niej procesach.

Więcej na temat Jean Monnet (w języku angielskim): https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Więcej na temat Jean Monnet (w języku polskim): Erasmus+ Programme Guide, do pobrania:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_pl.htm

Więcej na temat Erasmus + (w języku angielskim): https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Więcej na temat Erasmus + (w języku polskim): http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm