• English
  • Polski
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwesytet Gdański

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej powstał w 1983 roku z inicjatywy grupy pracowników byłego Instytutu Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, interesujących się problematyką integracji. Bazę materiałową stanowiło, istniejące od 1978 roku na obecnym Wydziale Ekonomicznym, Centrum Dokumentacji Europejskiej. Statutowymi celami działalności Ośrodka są:

  •     działalność naukowo - badawcza 
  •     działalność dydaktyczna
  •     działalność informacyjna i popularyzatorska

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej jest realizatorem wielu projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych, współfinansowanych przez Unię Europejską oraz z krajowych środków publicznych. Pracownicy Ośrodka Badań Integracji Europejskiej prowadzą zajęcia ze studentami kierunków ekonomicznych oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych w zakresie  ekonomii międzynarodowej, teorii integracji, ekonomii integracji europejskiej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. W zakresie działalności dydaktycznej poza zajęciami na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia prowadzi studium podyplomowe „Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich”. Tematyką obejmuje ono zagadnienia funkcjonowania Unii Europejskiej oraz przygotowuje słuchaczy do pozyskiwania i zarządzania środkami wsparcia finansowego UE.

W okresie swojej działalności Ośrodek współpracował i współpracuje z wieloma  partnerami. Między innymi są to: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej, Kancelaria Premiera Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Europejska, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, European University Institute (Florence), Centre for European Studies (University of Essex), DIW – Berlin, Kolegium Europejskie Natolin, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Grupa LOTOS S.A.