• English
  • Polski
Europejska Akademia Dyplomacji

Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) to pierwsza w Europie pozarządowa akademia dyplomatyczna, której misją jest kształcenie, doskonalenie i inspirowanie nowego pokolenia liderów środowisk międzynarodowych.

Od czasu powstania EAD w 2004 roku ponad 4000 absolwentów z 50 krajów studiowało w ramach naszych programów dyplomatycznych lub uczestniczyło w szkoleniach kompetencyjnych oraz seminariach eksperckich. Na sukces Akademii składa się autorska metoda nauczania, unikalne programy oraz międzynarodowa kadra

wykładowców i trenerów. Wyróżnia nas również wyjątkowy profil studentów: dyplomatów, liderów politycznych i społecznych, przedstawicieli środowisk pozarządowych i biznesowych oraz młodych absolwentów wkraczających w karierę zawodową. W EAD nie tylko kształcimy, ale też inspirujemy postawy przywódcze oraz wyposażamy w kompetencje i sieć kontaktów niezbędnych do podejmowania działań na rzecz międzynarodowego dialogu oraz wyzwań stojących przed współczesnym światem.